Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Zaproszenie na Forum Inicjatyw Lokalnych 2014

Tegoroczne Forum poświęcone będzie społecznościom lokalnym Warmii i Mazur. Będzie to czas na podsumowanie wszystkich edycji FIL-a. To okazja również  do wzięcia udziału w warsztatach, panelu dyskusyjnym nt. przyszłości Warmii i Mazur na lata 2014-2020. Przedstawione zostaną założenia Programów Operacyjnych w nowej perspektywie 2014-2020.

Osoby, które chcą wziąć udział w Forum, powinny zapoznać się z regulaminem. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie, 10-167 Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 1, faksem pod numerem 89 523 73 45 lub drogą elektroniczną na adres info_olsztyn@roefs.pl

Terminy:

2-17.06.2014 - nabór formularzy zgłoszeniowych do godz. 12.00

18.06.2014 - informacja o zakwalifikowaniu i potwierdzenie udziału

20.06.2014 - sporządzenie ostatecznej listy uczestników

24-25.06.2014 - Forum Inicjatyw Lokalnych 2014

Organizatorem V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur 2014 jest Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie. Współorganizatorami wydarzenia są Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu, Regionalny Ośrodek EFS w Ełku oraz Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wzięcie udziału w Forum jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami na stronie: [otwórz ]

 

 

 


Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie