Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Rusza kolejna edycja konkursu "Godni Naśladowania"

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs "Godni Naśladowania", którego ideą jest promowanie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych oraz samorządów w zakresie współpracy z III sektorem. Konkurs „Godni Naśladowania” honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dorocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10 września 2014 roku w Olsztynie.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn

lub w przypadku wersji elektronicznej na adres godninasladowania@gmail.com

więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie: http://www.ropwwm.org.pl/pl_news_391.htmlNajnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie