Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Zaproszenie na regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych w Olsztynie

Polski sektor pozarządowy wypracowuje swoją strategię rozwoju. W każdym województwie organizacje będą dyskutować na tematy mające wpływ na przyszłość sektora. Powstały w ten sposób materiał zostanie połączony w jedną wizję rozwoju, a działania te koordynowane są przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Warmia i Mazury – opracowują dwa tematy: Organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie w rozwoju lokalnym małych społeczności oraz Trzeci sektor dla Polski. Przestrzenią do dyskusji są wojewódzkie Fora Inicjatyw Pozarządowych.

Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się w Olsztynie w Hotelu Omega w dniach 13-14 czerwca 2014 r.

Zgłoszenia do udziału w FIP przyjmowane są do 8 czerwca mailem: r.narnicki@eswip.pl lub faksem: 55 235 33 88. Liczy się kolejność zgłoszeń, o udziale w FIP decyduje potwierdzenie od organizatora. Dojazd we własnym zakresie, natomiast wyżywienie, nocleg i dobry klimat zapewniają organizatorzy.

Więcej informacji oraz materiał dotyczący tematu do pobrania na stronie www.eswip.plNajnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie