Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Bezpłatne strony internetowe? No to COp!

 

Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko działające przy Fundacji Cultura CiviCa oraz Stowarzyszeniu Wspólnota Mazurska oferuje możliwość bezpłatnego założenia własnej strony internetowej i jej niezależnego prowadzenia na portalu internetowym , który powstał z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych działających w trzecim sektorze. Zalety jakie niesie posiadanie strony internetowej przez organizacje to możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców, promocja działań a właściwie zaprojektowana i wykonana strona internetowa stanowi wizytówkę, która z pewnością wzmocni wizerunek każdej organizacji.

Każda organizacja regionu Mazur, w szczególności z powiatów: mrągowski, kętrzyński, węgorzewski, ełcki, piski, olecki i gołdapski ma możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu naukę obsługi stron internetowych z panelu administracyjnego po uprzednim ich stworzeniu. Szkolenia będą obejmować również naukę w zakresie podstawowych umiejętności obróbki zdjęć, opracowania i redagowania tekstu, zamieszczania filmów oraz budowania wizerunku i reklamy organizacji non-profit w internecie.

Szczegółowe informacje na stronach www.ngomazury.pl/aktualnosci lub pod nr 600 275 255. Zgłoszenia prosimy kierować na  adres izabela.liedtke@copgizycko.pl lub jagoda.nowicka@copgizycko.pl.

Pliki do pobraniaNajnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie