Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych na rok 2018

Do 31 grudnia 2017 roku można składać wnioski w pierwszej edycji Programu Grantów Ambasady USA w Warszawie na rok 2018. Program jest nadzorowany przez Dział Spraw Publicznych Ambasady USA. Maksymalna wysokość grantu wynosi 25 tys. USD (w zależności od dostępności funduszy z Departamentu Stanu).

 

Program skierowany jest do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – co obejmuje organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne.

Program wesprze inicjatywy organizacji, które swymi działaniami wpisują się w następujące cele:

 

 1. Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości

   

 2. Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich

 3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM

 4. Wiedza o mediach

 5. Bezpieczeństwo międzynarodowe

 6. Kultura amerykańska

Przykładowe działania, które kwalifikują się do finansowania w ramach Programu Grantów: 

 • zaangażowanie młodych ludzi, przywództwo, programy edukacyjne

 • konferencje, warsztaty, fora i panele dyskusyjne dotyczące Stanów Zjednoczonych lub wspólnych dla Polski i USA wartości wymienionych w powyższych celach programu

 • zaproszenie do Polski amerykańskiego eksperta lub artysty / wykonawcy

 • programy kulturalne, szczególnie skierowane do ludzi młodych i do zaniedbanych środowisk

 • wystawy dzieł twórców amerykańskich lub poruszające tematy amerykańskie

 • programy radiowe, telewizyjne i w mediach społecznościowych, wspierające wymienione powyżej cele programu.

Wysokość grantu
Maksymalna kwota grantu wynosi 25 000 USD. Zazwyczaj wysokość grantów waha się w granicach 5–10 tys. USD. Preferowane będą projekty, których budżety mają wkład własny lub wsparcie finansowe innych partnerów. Ostateczne decyzje odnośnie przyznania grantów są uzależnione od dostępności funduszy z Departamentu Stanu.

 

Czas trwania projektu
W związku z tym, że decyzje co do przyznania  grantów zależą ostatecznie od dostępności funduszy z Departamentu Stanu, zachęca się wnioskodawców do składania propozycji zakładających elastyczne terminy uruchomienia projektu. Wybrane projekty muszą być jednak rozpoczęte nie później niż 30 września 2018 roku i zrealizowane zazwyczaj w ciągu roku.

Więcej szczegółów: https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/

Składanie wniosków
Aby ubiegać się o grant, należy wypełnić formularz w j. angielskim według następującego wzoru: Application Form [PDF 218.56 Kb] i wysłać go w formie elektronicznej, jako załącznik, na adres: GrantsPoland@state.gov.

 

_______________

Fundacja Cultura CiviCa realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt. ngomazury.pl – portal pozarządowy I”.

 

Zadanie ma na celu wzmocnienie reprezentacji organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez rozwój komunikacji między nimi oraz przekazywanie informacji skierowanych do adresatów ich działań za pomocą narzędzia informatycznego jakim jest portal ngomazury.pl (utrzymanie serwera oraz domeny). Projekt pomoże organizacjom pozarządowym powiatu giżyckiego w utrzymaniu ich stron internetowych oraz promocji ich działań statutowych oraz wesprze je informacyjnie za pomocą ogłoszeń. Okres realizacji zadania: 01 października – 23 grudnia 2017 r.Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie