Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

ASOS 2018

 

Program Aktywności Społecznej Osób Starszych 2018

Aż 40 mln zł przeznaczono na projekty aktywizacji seniorów w ramach programu ASOS 2018. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w ramach 4 obszarów:

  1. edukacja osób starszych (15% puli ogólnej)

  2. integracja międzypokoleniowa (25%)

  3. partycypacja społeczna seniorów (20%)

  4. usługi społeczne dla osób starszych (40%)

 

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. 
 

Minimalna wartość projektu to 20 tys.zł, maksymalna 200 tys.zł.

Beneficjentami Ostatecznymi projeków to osoby powyżej 60 roku życia. Udział młodszych beneficjentów ostatecznych jest dopuszczalny w ramach Priorytetu II i IV a wynosi maksymalnie 50% ogólnej liczby osób objętych działaniami.

Projekty można realizować od 01.03.2018 do końca roku 2018. Wymagany jest wkład własny finansowy lub osobowy w wysokości co najmniej 10% dotacji.


 

Regulamin konkursu dostępny na stronie:

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/329


 

Jednym z modelowych projektów zrealizowanych w ramach programu ASOS 2017 był projekt pn. „Rady seniorów w województwie śląskim. Kondycja i perspektywy rozwoju'. Publikacja przedstawiająca wyniki realizacji projektu dostępna na stronie:

http://senior.gov.pl/materialy_i_badania/pokaz/297

 

 

 

____________________

 Fundacja Cultura CiviCa realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „ngomazury.pl – portal pozarządowy I”.

 Najnowsze Wiadomości :

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych na rok 2018

Ruszyła kolejna edycja Programu Grantów Ambasady USA. Ogłoszenie o grantach na rok 2018

Granty 2018 r. - Nabór w ofert w Giżycku

Burmistrz Giżycka ogłosił otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych (na rzecz mieszkańców Giżycka) w 2018 r.

ASOS 2018

Do 22 grudnia 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów, których celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie