Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

ASOS 2018

 

Program Aktywności Społecznej Osób Starszych 2018

Aż 40 mln zł przeznaczono na projekty aktywizacji seniorów w ramach programu ASOS 2018. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w ramach 4 obszarów:

  1. edukacja osób starszych (15% puli ogólnej)

  2. integracja międzypokoleniowa (25%)

  3. partycypacja społeczna seniorów (20%)

  4. usługi społeczne dla osób starszych (40%)

 

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. 
 

Minimalna wartość projektu to 20 tys.zł, maksymalna 200 tys.zł.

Beneficjentami Ostatecznymi projeków to osoby powyżej 60 roku życia. Udział młodszych beneficjentów ostatecznych jest dopuszczalny w ramach Priorytetu II i IV a wynosi maksymalnie 50% ogólnej liczby osób objętych działaniami.

Projekty można realizować od 01.03.2018 do końca roku 2018. Wymagany jest wkład własny finansowy lub osobowy w wysokości co najmniej 10% dotacji.


 

Regulamin konkursu dostępny na stronie:

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/329


 

Jednym z modelowych projektów zrealizowanych w ramach programu ASOS 2017 był projekt pn. „Rady seniorów w województwie śląskim. Kondycja i perspektywy rozwoju'. Publikacja przedstawiająca wyniki realizacji projektu dostępna na stronie:

http://senior.gov.pl/materialy_i_badania/pokaz/297

 

 

 

____________________

 Fundacja Cultura CiviCa realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „ngomazury.pl – portal pozarządowy I”.

 

Zadanie ma na celu wzmocnienie reprezentacji organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez rozwój komunikacji między nimi oraz przekazywanie informacji skierowanych do adresatów ich działań za pomocą narzędzia informatycznego jakim jest portal ngomazury.pl (utrzymanie serwera oraz domeny). Projekt pomoże organizacjom pozarządowym powiatu giżyckiego w utrzymaniu ich stron internetowych oraz promocji ich działań statutowych oraz wesprze je informacyjnie za pomocą ogłoszeń. Okres realizacji zadania: 01 października – 23 grudnia 2017 r.

 Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie