Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

SIŁA KOBIET

 

ZASADY PROGRAMU

Program „Siła kobiet” stanowi element kampanii społecznej zainicjowanej przez markę Vichy. Powstał, by promować siłę kobiet. Motorem do tego, ma być przykład kobiet, które swoją własną siłę spożytkowały na rzecz pomagania innym w ramach działalności organizacji pożytku publicznego. Kampanii społecznej towarzyszy program, w którym organizacje non profit założone i zarządzane przez świadome swojej siły kobiety mają szanse pozyskać mikrodotacje i dotacje na dalszą działalność, o ile działalność tych organizacji i postawa kobiet wymienionych w zgłoszeniu do programu wpisuje się w ideę kampanii. 

Zgłoszenie organizacji można dokonać w ramach jednej z 3 kategorii:

1) Silne kobiety dla zdrowia

2) Silne kobiety dla biznesu

3) Silne kobiety dla społeczeństwa

Do 30 listopada 2017 roku należy przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.vichy.pl/artykul/poczuj-swoja-sile/a65722.aspx na adres zgloszeniesilakobiet@lbrelations.pl. Jest to pierwszy etap programu.

Po ocenie formalnej zgłoszenia będą podlegać ocenie merytorycznej. Jury, któremu przewodniczy Palina Młynarska, wyłoni 15 zgłoszeń, po 5 w każdej kategorii, które otrzymają na tym etapie po 2000zł mikrodotacji na swoją działalność statutową.

Trzech zwyciężców, na których czekają dotacje w wysokości 20 000 zł zostnie wyłonionych przez internautów w 3. etapie programu. 

 

Zwycięzcy Programu w 3 kategoriach zostaną ogłoszeni w Dzień Kobiet, czyli 8 marca 2018 r.    

 

____________________

 Fundacja Cultura CiviCa realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „ngomazury.pl – portal pozarządowy I”.

 

Zadanie ma na celu wzmocnienie reprezentacji organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez rozwój komunikacji między nimi oraz przekazywanie informacji skierowanych do adresatów ich działań za pomocą narzędzia informatycznego jakim jest portal ngomazury.pl (utrzymanie serwera oraz domeny). Projekt pomoże organizacjom pozarządowym powiatu giżyckiego w utrzymaniu ich stron internetowych oraz promocji ich działań statutowych oraz wesprze je informacyjnie za pomocą ogłoszeń. Okres realizacji zadania: 01 października – 23 grudnia 2017 r.

 Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie