Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

VI Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur

Spotkanie będzie przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i edukacji w obszarze aktywności jednostek, grup, społeczności, organizacji a także instytucji – zarówno tych działających na obszarach wiejskich, jak i w małych miasteczkach czy miastach.

Wachlarz tematów ujętych w programie VI edycji Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur jest bardzo szeroki. Wśród proponowanych seminariów znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące różnorodnych form wolontariatu, rewitalizacji społecznej,  streetworkingu, wsparcia i coachingu w aktywizacji społecznej czy regrantingu. Wszystko dlatego, że aktywność społeczna związana jest każdorazowo z różnorodnymi polami działania.

Spotkanie reprezentantów z całego województwa, które jest każdorazowo polem do wzajemnej edukacji, wspierania w działaniu i  nawiązywania współpracy odbędzie się w dniach 28-29 października br. w Olsztynie oraz Miejscu Inicjatyw Pozytywnych – Kacze Bagno. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 października 2016.

Do udziału w Forum zapraszamy animatorów, liderów, eduaktorów oraz osoby zainteresowane tematyką, które zgłoszą swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Udział w Forum jest bezpłatny. FIL rozpoczyna się o godz. 9.00 rejestracją uczestników (rozpoczęcie godz. 10.00). Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały – szczegóły w programie. Wymagane jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (znajdą je Państwo w załączonych dokumentach) do dnia 19.10.2016 na adres e-mail: fas.stowarzyszenie@gmail.com, faksem (55) 643 43 12 bądź pocztą na adres Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu).

Zapraszamy serdecznie!
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 608 843 437, fas.stowarzyszenie@gmail.com

 

Organizatorem VI edycji FIL jest Forum Animatorów Społecznych.

Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur organizowane jest w ramach projektów: „Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz „Aktywne społeczności Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Program Forum Inicjatyw Lokalnych [POBIERZ]

Formularz zgłoszeniowy DOC [POBIERZ]

Formularz zgłoszeniowy PDF [POBIERZ]

 Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie