Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Projekt rozporządzenia dot. Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsultuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego, tj. sposobu ogłaszania naboru do Rady, częstotliwości organizowanych posiedzeń. 

Na stronach RCL/RPL (Rządowe Centrum Legislacji/Rządowy Proces Legislacyjny) znajduje się informacja, że podmioty, do których 15 września 2016 r. skierowano projekt z prośbą o wyrażenie opinii (projekt skierowano do Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz do Rady Dialogu Społecznego) mają 30 dni na wyrażenie swojego zdania. 

Można więc przyjąć, że organizacje, które chciałyby włączyć się w konsultacje przedstawionego dokumentu, mają czas co najmniej do 15 października 2016 r.

Uwagi najlepiej przekazywać drogą elektroniczną na adres agnieszka.muzyka@mrpips.gov.pl.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (TEKST)
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12290001/12379442/12379443/dokument245001.pdf

Uzasadnienie do projektu
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12290001/12379442/12379443/dokument245003.pdf

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznegohttp://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290001Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie