Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

FIO 2017 - Informacje o naborze wrześniowym

1. Na stronie www.pozytek.gov.pl w menu "FIO 2017"  pojawiła się zakładka  "Najczęściej Zadawane Pytania."

2. Zaktualizowano Przewodnik dla organizacji - jak przygotować projekt w ramach konkursu FIO.

Uwzględnione są wszystkie zmiany charakterystyczne dla FIO 2017. Zdecydowanie warto się z nim zapoznać!

3. Udostępniono czysty, edytowalny wzór oferty: http://www.pozytek.gov.pl/Dokumenty,do,pobrania,3921.html
http://www.pozytek.gov.pl/downlo…/…/FIO_2017/wzor_oferty.doc 

 

 Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie