Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Spotkanie informacyjne dla oferentów FIO 2017

Organizacje, które zamierzają aplikować o środki w ramach FIO 2017 mają okazję skorzystać z bezpłatnego spotkania informacyjnego, które w województwie warmińsko-mazurskim odbędzie się 15 września 2016 r. Urząd Wojewódzki w Olsztynie (Al. Piłsudskiego7/9, sala 52).

Spotkanie organizowane jest przez Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stąd szczegółowych informacji należy szukać na stronie urzędu w zakładce Polityka Społeczna a nastęnie należy wejść w zakładkę Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi. Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy wraz z programem spotkania. 

źródło: http://www.pozytek.gov.pl Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie