Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Wystartowała VII edycja konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat”

Zgłoś swój pomysł!
Konkurs „Odkryj e-wolontariat” wspiera i nagradza projekty społeczne, które:

  • Prowadzone są głównie w Internecie.
  • Ich celem jest rozwiązanie problemu społecznego lub budowanie dobra wspólnego.
  • Są działalnością non-profit lub non-for-profit.
  • W ich prowadzenie i rozwijanie zaangażowani są internauci i społeczności internetowe, działający na zasadach e-wolontariatu (dobrowolnie, bez oczekiwania wynagrodzenia i za pośrednictwem Internetu).


Jeśli masz pomysł na taki projekt, weź udział w konkursie!

Nagrody w konkursie

  • Kompleksowe wsparcie merytoryczne – udział w programie edukacyjnym, obejmującym m.in. dwudniowe warsztaty stacjonarne i kurs e-learningowy, podczas którego profesjonaliści z zakresu e-wolontariatu, nowych technologii, bezpieczeństwa w Internecie i biznesu pomogą uczestnikom dopracować pomysły na projekty e-wolontariackie.
  • Granty na wdrożenie projektu dla najciekawszych pomysłów.
  • Sieciowanie – kontakt ze społecznością organizatorów projektów e-wolontariackich z całej Europy.
  • Promocja na poziomie europejskim.

 

Nie czekaj!


Wejdź na stronę http://konkurs.e-wolontariat.pl/, wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go na adres: konkurs@e-wolontatriat.pl do 31 maja 2015 r.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://konkurs.e-wolontariat.pl/

 

Organizatorzy

  

Partner

Patroni medialni

   

   

Creative Commons license icon Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne-Na Tych Samych Warunkach

źródło: https://www.technologie.org.plNajnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie