Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Inicjatywa

Portal NGOMAZURY.PL to:

BAZA organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych regionu Mazur,

- bezpłatne strony internetowe/wizytówki administrowane przez organizacje,

- bezpłatna promocja i informacja o realizowanych projektach dzięki zakładce WYDARZENIA. 

 

Organizacja zakładająca stronę internetową na Portalu NGOMAZURY.PL ma możliwość informacji i promocji poprzez uruchomienie zakładki Wydarzenia na swojej stronie. Dzięki niej informacja o planowanym przedsięwzieciu trafia automatycznie do portalowej zakładki  WYDARZENIA, skąd odbiorca przechodzi bezpośrednio na stronę organizacji zapraszającej na wydarzenie.

 

Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko oferuje szkolenia z zakresu tworzenia stron internetowych na PORTALU NGOMAZURY.PL. Dane kontaktowe w zakładce KONTAKT. 

 

Portal powstał w ramach projektu „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej III”, który jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie